۱۰ فیلم جذاب و تاثیرگذار تاریخ سینما در مورد مهاجرت و پناهندگی که باید دید

جای تعجب ندارد که فیملسازان بسیاری مسئله مهاجرت را منبع غنی و مناسبی برای روایت یک داستان تصویری دانسته و از آن استفاده کرده اند. برای بررسی این موضوع می خواهیم شما را با ۱۰ مورد از بهترین و جذاب ترین فیلم های سینمایی تاریخ سینما در مورد مهاجرت آشنا کنیم. هیچکدام از فیلم های این فهرست صرفاً در مورد مهاجرت نیستند اما از این موضوع برای روایت داستان های غم انگیز، جذاب و دراماتیک استفاده کرده اند. دیدگاه ها نسبت به این فیلم ها می تواند متفاوت باشد اما هر کدام از آن ها از مهاجرت به اشکالی جالب برای سرگرم کردن بینندگان، انتقال یک پیام یا روایت یک داستان زیبا استفاده کرده اند.

نوشته ۱۰ فیلم جذاب و تاثیرگذار تاریخ سینما در مورد مهاجرت و پناهندگی که باید دید در روزیاتو پدیدار شد.