نقش های معروفی که قرار بود بازیگران دیگری آن ها را ایفا کنند

کارگردان های هالیوود دوست دارند درباره ی بازیگران زیادی که برای ایفای نقش های فیلم شان صف کشیده بودند داستان سرایی کنند اما ماجرا همیشه اینگونه نیست. گاهی قبل از اینکه بازیگری نقشی را بپذیرد، بازیگران زیاد دیگری آن را رد می کنند.

نوشته نقش های معروفی که قرار بود بازیگران دیگری آن ها را ایفا کنند د در روزیاتو پدیدار شد.