۲۰ فیلم جاسوسی مهیج و دیدنی که عاشقان این ژانر باید قبل از مرگ ببینند [قسمت دوم]

فیلم های جاسوسی باعث می شوند احساس کنید یک مامور مخفی واقعی هستید، حتی اگر برای چند ساعت کوتاه باشد. هیچ کدام از ما برای یک عملیات مخفی به نقطه ای دیگر از جهان نمی رویم، برای فرار از دست دشمن از هواپیما به بیرون نمی پریم یا وارد یک تعقیب و گریز خودرویی خطرناک نمی شویم. اما با تماشای یک فیلم جاسوسی از روی کاناپه، هیجان همه این موارد را حس می کنیم. یک نقطه مشترک فیلم های جاسوسی غیرقابل پیش بینی بودن آن هاست. در این فیلم ها پای مرگ و زندگی در میان است، مامورین مخفی به خوبی آموزش دیده و نمی توانید حدس بزنید که حرکت بعدی آن ها چه خواهد بود.

نوشته ۲۰ فیلم جاسوسی مهیج و دیدنی که عاشقان این ژانر باید قبل از مرگ ببینند [قسمت دوم] در روزیاتو پدیدار شد.