اضافه وزن محسوس سلنا گومز سوژه رسانه ها شد

تصاویر جدیدی از سلنا گومز، خواننده ی مشهور، به دلیل اضافه وزن محسوس او مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

نوشته اضافه وزن محسوس سلنا گومز سوژه رسانه ها شد در روزیاتو پدیدار شد.