۱۰ فیلم سینمایی که شما را با اوضاع بغرنج کنونی مردم افغانستان آشنا می کنند

فیلم ها و به طور کلی سینما یکی از بهترین آینه ها برای نشان دادن وضعیت جامعه هستند که به شما امکان می دهند از دیدگاه های متفاوتی شرایط را دیده و یک جهان بینی متفاوت داشته باشید. موضوع افغانستان نیز از این قاعده مستثنی نیست. در شرایطی که اوضاع افغانستان لحظه به لحظه بدتر و تاریک تر می شود، بسیاری از افراد وقتی پای درک تاریخ این کشور، فضای سیاسی، اجتماعی و مذهبی این کشور و همچنین اوضاعی که منجر به رسیدن دوباره طالبان به قدرت در افغانستان شد به میان می آید بسیاری اوضاع را درک نمی کنند یا درک درستی از آن ندارند. جدای از مطالعه اخبار و روایت های تاریخی در مورد این کشور و اتفاقاتی که در دهه های اخیر در صحنه افغانستان رخ داده، فیلم هایی نیز ساخته شده اند که باعث می شوند درک بهتری از شرایط کنونی افغانستان و شرایط کلی جامعه و فضای سیاسی-اجتماعی-فرهنگی-مذهبی این کشور داشته باشید.

نوشته ۱۰ فیلم سینمایی که شما را با اوضاع بغرنج کنونی مردم افغانستان آشنا می کنند در روزیاتو پدیدار شد.