۱۵ سریال جنایی برتر قرن بیست و یکم؛ از Mindhunter تا Hannibal

از زمانی که انسان ها داستان هایشان را از نسلی به نسل دیگر منتقل کردند، این داستان ها حاوی ظرفیت انسان ها در سرپیچی کردن و تجاوز به حقوق دیگران یا قانون بوده اند و این سنت از زمان پیدایش انسان تاکنون ادامه داشته است. فراتر از مستندسازی چگونگی شکسته شدن قوانین توسط افراد، قوانینی که مفهوم یک جامعه در حال تکامل را شکل می دهند، ما همواره شیفته کسانی بوده ایم که می خواهند این اشتباهات را تصحیح کنند. چه این داستان مربوط به روند رسیدگی یک کارآگاه به یک جنایت باشد، کسانی که در سیستم قضایی بوده و در مورد تنبیه متخلفان تصمیم گیری می کنند یا دوستان و اعضای خانواده ای که قربانی این اعمال های مجرمانه بوده اند، این فرآیند به سنگ بنای بسیاری از مسائل مهم فرهنگی تبدیل شده است. در مورد تلویزیون نیز، در دو دهه اخیر نیز این ترند بیش از پیش حاکم بوده است.

نوشته ۱۵ سریال جنایی برتر قرن بیست و یکم؛ از Mindhunter تا Hannibal در روزیاتو پدیدار شد.