پدر بریتنی اسپیرز ۲ میلیون دلار در ازای لغو قیمومیتش می خواهد

مبارزه ی حقوقی بریتنی اسپیرز با پدرش بر سر قیمومیت خود با شدت تمام ادامه دارد.

نوشته پدر بریتنی اسپیرز ۲ میلیون دلار در ازای لغو قیمومیتش می خواهد در روزیاتو پدیدار شد.