نقد بخش اول فصل پنجم Money Heist ؛نبردی پرتنش برای بقا و خداحافظی اشکبار

با انتشار بخش اول فصل پنجم سریال Money Heist مشخص شد که سارقان در دفاع از پناهگاه خود بهتر عمل می کنند، باهوش تر و منطقی تر شده اند. همچنین فصل پنجم به خاطر داستان های گذشته فوق العاده ای که هرگز فکر نمی کردیم لازم بوده و تا به این اندازه جذاب باشند، متمایز از دیگر فصول سریال خواهد بود. بخش اول فصل پنجم سریال Money Heist ظاهراً آن چیزی که مخاطبان انتظار داشتند نیست اما آنقدر سکانس های پرتنش دارد که ما را از شکایت کردن و نق زدن در مورد فصل پایانی بی نیاز می کند. تئوری های طرفداران که در بیش از یک سال گذشته مطرح شده بودند یکی پس از دیگری ناکام گذاشته می شوند، شخصیت های تازه نقش مهمی در داستان دارند و شخصیت های محبوبمان برای رهایی دوستان خود فدا می شوند.

نوشته نقد بخش اول فصل پنجم Money Heist ؛نبردی پرتنش برای بقا و خداحافظی اشکبار در روزیاتو پدیدار شد.