۱۲ فیلم برتر تاریخ سینما در ژانر قاتل سریالی که باید قبل از مرگ ببینید

فیلم هایی که در مورد قاتلین سریالی ساخته می شوند از دیرباز مورد توجه سینماروها بوده و این علاقه باعث شده هر بار به دنبال چیزی جدیدتر در این ژانر باشیم. قاتل سریالی به انسانی منحرف گفته می شود که برای اغنا کردن عطش درونی خود دست به قتل می زند. چه چیزی باعث می شود که یک انسان انسانی دیگر را به قتل برساند؛ به خاطر لذتش، به خاطر رضایت شخصی یا بدون هیچ دلیل خاصی؟ یک نکته جذاب دیگر در مورد فیلم های قاتلین سریالی، تصویری است که از کارآگاهان و دیگر افرادی که برای دستگیری قاتل سریالی تلاش می کند و همچنین تلاش های آن ها در این مسیر ارائه می شود؛ کارآگاهانی وسواسی که برای پیدا کردن قاتلی که قربانیان زیادی روی دستشان گذاشته دست به هر کاری می زنند.

نوشته ۱۲ فیلم برتر تاریخ سینما در ژانر قاتل سریالی که باید قبل از مرگ ببینید در روزیاتو پدیدار شد.