۱۰ فیلم سیاسی برتر تاریخ سینما که علاقمندان به نیمه تاریک سیاست باید ببینند

در عصری که سیاست در همه چیز نفوذ کرده و قدرت شخصی شده است، خوب است به یاد داشته باشیم که قدرت هنری هنوز هم وجود دارد. با استفاده از این قدرت، فیلمسازان در گذشته و حال توانسته اند نوری به حملات به آزادی انداخته، توجه را به سمت جریان هایی که دفن شده اند جلب کرده و رهبران فراموش شده ای که امروزه نیز مانند زمان خود الهام بخش بودند را زنده کرده اند. فیلم های سیاسی در تمامی اشکال و اندازه خود، همگی در مورد مردی تنها در حال سخنرانی در سنای ایالات متحده برای بیرون کشیدن واقعیت از زیر زبان سیاستمداران فاسد نیست.

نوشته ۱۰ فیلم سیاسی برتر تاریخ سینما که علاقمندان به نیمه تاریک سیاست باید ببینند در روزیاتو پدیدار شد.