بهترین فیلم های کامرون دیاز پیش از بازنشستگی؛ از Charlie’s Angels تا The Mask

باور کنید یا نه، اولین تجربه تصویری قابل توجه کامرون دیاز در سینما، فیلم The Maskدر سال ۱۹۹۴ و در کنار جیم کری بود. همان سال بود که جهانیان با این مدل زیبا به عنوان یک بازیگر آشنا شدند و بعد از آن بود که هیچگاه از دیاز سیر نشدند. اگر چه در نزدیک به یک دهه اخیر دیاز از دنیای سرگرمی و سینما فاصله گرفته است، اما در طول فعالیت نسبتاً کوتاه و دو دهه ای خود در هالیوود، کامرون دیاز در برخی از بهترین فیلم های دهه های اخیر هالیوود بازی کرده است. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با ۱۰ فیلم برتر کارنامه بازیگری کامرون دیاز آشنا کنیم.

نوشته بهترین فیلم های کامرون دیاز پیش از بازنشستگی؛ از Charlie’s Angels تا The Mask در روزیاتو پدیدار شد.