کدام یک از شخصیت های سریال Money Heist از دیگران باهوش ترند؟

بعد از اینکه تماشاگران در انتهای فصل چهارم شاهد نشانه رفتن تفنگ به سمت شخصیت پروفسور مواجه شده و داستان همانجا به پایان رسید، فصل پنجم و پایانی سریال Money Heist بالاخره در سوم سپتامبر منتشر خواهد شد. با چنین پایان پرتنشی برای فصل چهارم، علاقمندان به این سریال شاید به هوش پروفسور شک کرده و از خود بپرسند او اکنون چگونه می تواند از این شرایط بغرنج خارج شده و خود و دوستانش را نجات دهد. خوشبختانه شکست دادن دشمنان از لحاظ هوشی چیزی است که شخصیت های سریال Money Heist همواره در آن موفق بوده اند. برخی از اعضای این گروه دوست داشتنی سرقت از بانک دانش پیشرفته خود در این زمینه را به گروه آوردند و برخی دیگر نیز هوش عاطفی و برخی دیگر نیز توانایی های قابل توجهشان در دیگر زمینه ها را. اما باهوش ترین شخصیت های این گروه و کل سریال دارای هوشی چند بعدی و چند رشته ای هستند که آن را در تمام طول سریال به نمایش درآورده اند.

نوشته کدام یک از شخصیت های سریال Money Heist از دیگران باهوش ترند؟ در روزیاتو پدیدار شد.