۱۰ سه گانه بی نقص و کامل تاریخ سینما که هر کسی باید دستکم یکبار آن ها را تماشا کند

سه گانه های سینمایی خیلی وقت است که به هنر گمشده تبدیل شده اند. به لطف دنیاهای سینمایی مارول و دی سی و دیگر فرانچایزهایی که ژانرها را در نوردیده و روایت های متعددی دارند، ایده داشتن داشتن فیلم هایی مرتبط با هم که یک داستان واحد و کامل را روایت می کنند دیگر رواج گذشته را نداشته و نیاز به استفاده از چندین فیلم برای روایت یک داستان بسیار بزرگتر جایگزین آن شده است. سه گانه ها وقتی به درستی انجام شوند می توانند نقش یک فیلم واحد و طولانی را داشته باشند و داستانی جذاب، حماسی و سرگرم کننده را روایت کنند که بیننده فراموش می کند هر کدام به تنهایی روایت خاص خود را دارد. بسیاری از سه گانه ها در آخرین مانع با شکست مواجه شده و نمی توانند تُن مناسب را برای ایجاد تعادل در روایت کلی پیدا کنند یا با یک پیچش داستانی دقیقه آخری، لحظات اوج داستانی شخصیتی کامل و منسجم را خراب می کنند.

نوشته ۱۰ سه گانه بی نقص و کامل تاریخ سینما که هر کسی باید دستکم یکبار آن ها را تماشا کند در روزیاتو پدیدار شد.