۱۰ نجات یافته نگون بخت در فیلم های ترسناک که به بدترین شکل ممکن مجازات می شوند

دنیای ژانر وحشت دنیایی است که اغلب به خاطر نجات یافتگانش مشهور است، به همان اندازه که به خاطر شخصیت های شرور کلاسیک خود شناخته می شود. برای هر مایکل مایرزی یک لوری استرود وجود دارد. برای هر فردی کروگری یک نانسی تامپسون و برای هر صورت چرمی یک سیدنی پرسکات وجود دارد. موضوع این است که همیشه خورشید تابان و رنگین کمان در انتظار برخی از شخصیت های خوش شانسی که در نهایت موفق می شوند سالم و دستکم زنده فرار کنند، نخواهد بود. به جای آن، این بازماندگان با شکنجه و وحشت بیشتری نسبت به قبل روبرو می شوند؛ چه یک تهدید شیطانی جدید باشد و چه نتیجه نبرهای قبلی شان و چه حتی تاثیر روانی تجربه و شکنجه های هولناکشان. در اینجا تمرکز ما روی این دسته از بازماندگان فیلم های ترسناک است، در حالی که می خواهیم در مورد بازماندگانی صحبت کنیم که علیرغم تمامی شرایط دشوار پیروز شده اما به نحوی در شرایطی که داستان آن ها پایان می یابد، به شکلی و به روشی تنبیه می شوند.

نوشته ۱۰ نجات یافته نگون بخت در فیلم های ترسناک که به بدترین شکل ممکن مجازات می شوند در روزیاتو پدیدار شد.