۱۰ فیلم به شدت ترسناکی که وحشت آن ها را با تمامی حواس پنجگانه حس خواهید کرد

فیلم های ترسناک طوری طراحی شده اند که حالتان را خراب کنند. این فیلم ها بیش از هر ژانر دیگری به صورت همزمان حس شنوایی و بینایی ما را به کار می گیرند و طوری ساخته شده اند که حتی به چشم ها و گوش هایمان نیز اعتماد نکنیم. با انتشار فیلم A Quiet Place، این موضوع را می توان واضح تر از همیشه درک کرد زیرا این فیلم از صدا- یا بهتر بگوییم نبود صدا- برای انتقال تنش و وحشت به شکلی ساده و از طریق تاثیر آن بر روی تجربه مخاطب از شنیدن استفاده می کند. فیلم های ترسناک متعدد دیگری نیز وجود دارند که این تجربه را دگرگون ساخته و در حواس دیگر مانند لامسه، بویایی و چشایی به اندازه همان میزان تاثیر در مورد حس شنوایی و بینایی به کار می گیرند.

نوشته ۱۰ فیلم به شدت ترسناکی که وحشت آن ها را با تمامی حواس پنجگانه حس خواهید کرد در روزیاتو پدیدار شد.