شخصیت های سریال The 100 و همتایان آن ها در دنیای سینمایی مارول

خارج از مبارزه برای نجات بشریت، به نظر می رسد که هیچ شباهتی بین شخصیت های سریال The 100 و قهرمانان دنیای سینمایی مارول وجود نداشته باشد اما در واقع اینطور نیست. اگر چه در سریال The 100 خبری از ابرقهرمانان نیست اما میلی در میان شخصیت های این سریال وجود دارد که باعث می شود دست به هر کاری بزنند تا افراد شانسی برای اثبات خودشان داشته باشند. در جریان هفت فصل سریال The 100 ، گروه اصلی شخصیت ها اشتراکات زیادی با برخی از شخصیت های اصلی و فرعی دنیای انتقام جویان داشته اند. جدای از سرسختی شان در مبارزه، گذشته پر از تروما و تغییرات ناگهانی در شخصیت چیزهایی است که در مورد این شخصیت ها یکسان است. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با شخصیت هایی که در این دو دنیا به هم شباهت دارند آشنا کنیم.

نوشته شخصیت های سریال The 100 و همتایان آن ها در دنیای سینمایی مارول اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.