سه بدلکار ایرانی که سرنوشت تراژیکی داشتند: ارشا اقدسی، پیمان ابدی و محمد بزرگی

در روزهای اخیر بحث سانحه هولناک برای یک بدلکار سرشناس دیگر ایرانی بسیاری از ایرانی ها را نگران کرد. ماجرا از این قرار بود که ارشا اقدسی بدلکاری مطرح ایرانی در حال کار بر روی پروژه‌ای در بیروت و هنگام بازسازی صحنه‌ای از یک تصادف دچار سانحه شده و در بیمارستان بستری شد. حتی شب گذشته برخی رسانه ها از مرگ اقدسی خبر دادند، در شرایطی که پزشکان شانس زنده ماندن او را تنها یک درصد اعلام کرده بودند. اما ارشا اقدسی اولین بدلکاری ایرانی نیست که در سال های اخیر در نتیجه حوادث تلخ جانش را از دست می دهد.

نوشته سه بدلکار ایرانی که سرنوشت تراژیکی داشتند: ارشا اقدسی، پیمان ابدی و محمد بزرگی اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.