زنانی که در سال ۲۰۲۱ تاریخ ساز شدند

سال ۲۰۲۱ جدای از تمام مشکلات ناشی از ویروس کرونا، برای زنان سال پرباری بود؛ بانوهایی که در حوزه‌ی کاری خود تبدیل به «اولین» شدند. در ادامه به بررسی دستاوردهای ۶ نفر از این بانوان موفق خواهیم پرداخت.

نوشته زنانی که در سال ۲۰۲۱ تاریخ ساز شدند اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.