۱۰ فیلم دیدنی اما کمتر دیده شده در ژانر حماسی که داستانشان در دنیای باستان می‌گذرد

زمانی که سینما اختراع شد تمام کاری که فیلمسازان می خواستند انجام دهند ساخت فیلم هایی بود که داستان آن ها در جهان باستان اتفاق می افتاد. سینما محملی با ظرفیت بی مانند به منظور ثبت اتفاقات کنونی و همگام ماندن با شتاب سریع مدرنیته بود. با این وجود از همان آغاز صنعت سینما و در سراسر دوران سینمای صامت، افسانه ها داستان ها و تاریخ های دوران عتیق بسیار پرطرفدار بودند. اولین فیلم های برجسته تاریخی که داستانشان در تاریخ باستان رخ می داد فیلم های Ben-Hur در سال ۱۹۲۵ و شاهکارهای حماسی سیسیل بی دمیل، The Ten Commandments و The King of Kings به ترتیب در سال های ۱۹۲۳ و ۱۹۲۷ بودند. با پیشرفت صنعت سینما در دهه های بعد، فیلم های بن هور و ده فرمان در قالب رنگی بازآفرینی شدند.

نوشته ۱۰ فیلم دیدنی اما کمتر دیده شده در ژانر حماسی که داستانشان در دنیای باستان می‌گذرد اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.