انتقاد از جکی چان به خاطر ابراز تمایل به عضویت در حزب کمونیست چین

جکی چان، سوپر استار هنرهای رزمی هالیوود به عضویت در حزب کمونیست چین ابراز تمایل کرده است.

نوشته انتقاد از جکی چان به خاطر ابراز تمایل به عضویت در حزب کمونیست چین اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.