۱۵ فیلم علمی تخیلی برتر سینما با روایت یک کابوس آباد تاریک، غیرقابل تصور و ترسناک

یک پادآرمانشهر در واقع جامعه ای تخیلی و مربوط به آینده است که به شکل هولناکی در مسیر اشتباه قدم برداشته و به جایی به شدت ترسناک تبدیل شده است. هر ساله فیلم ها و سریال های جدیدی با داستانی که در یک فضای پادرآرمانشهری رخ می دهند ساخته می شود که هر کدام فضایی متفاوت دارند. جوامعی لذت جو و دولت هایی توتالیتر هستند که بر اساس ترس بنا شده اند و گاهی نیز با جوامعی پوچ گرا مواجه می شویم که نمونه آن را در فیلم های تری گیلیام دیده ایم. این جوامع اگر چه تاریک و خطرناک هستند اما تا زمانی که بر طبق قوانین آن ها رعایت کنید، نباید چندان نگران عاقبت کار خود باشید. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با ۱۵ فیلم علمی تخیلی برتر تاریخ سینما که داستان آن ها در یک پادرآمانشهر تاریک و ترسناک رخ می دهد آشنا کنیم.

نوشته ۱۵ فیلم علمی تخیلی برتر سینما با روایت یک کابوس آباد تاریک، غیرقابل تصور و ترسناک اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.