اینستاگردی: از پست های جشنواره ای اصغر فرهادی تا عکس رایان شجریان با پدر

در اینستاگردی این هفته روزیاتو نگاهی می اندازیم به پست یادگاری رایان شجریان با پدر و از تولد ۵۷ سالگی فاطمه گودرزی و شایعه مهاجرت علیرضا خمسه می گوییم.

نوشته اینستاگردی: از پست های جشنواره ای اصغر فرهادی تا عکس رایان شجریان با پدر اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.