تصاویر جدید فصل یازدهم سریال The Walking Dead و تفسیر سرنوشت شخصیت ها

تصاویر جدید منتشر شده از فصل یازدهم سریال The Walking Dead به ماجرای شخصیت های اصلی بازماندگان این آخرالزمانی زامبی محور پرداخته است. در فصول قبلی این سریال محبوب، آخرالزمان زامبی ها همواره فشار خود را بر شخصیت های اصلی حفظ کرده و این شخصیت های مجبور بودند با دردسرها و مشکلات به شکلی مستمر مواجه شوند. خانه آن ها، الکساندریا، در فصل دهم ضربه بسیار سختی را متحمل شده و آن هایی که زنده مانده اند اکنون باید ببینند چه چیزهایی از خانه محبوبشان باقی مانده است. در فصل یازدهم The Walking Dead منابع یک بار دیگر به یک مسئله بسیار مهم تبدیل می شود در حالی که داریل، مگی، کارول و مابقی بازماندگان برای بقا می جنگند.

نوشته تصاویر جدید فصل یازدهم سریال The Walking Dead و تفسیر سرنوشت شخصیت ها اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.