هر آنچه که در مورد بازیگران و داستان فیلم Pirates of the Caribbean 6 می دانیم

فیلم Pirates of the Caribbean 6 در حال ساخت بوده اما سوال این است که طرفداران فرانچایز دزدان دریایی کاراییب چه زمان می توانند به تماشای آن بنشینند و داستان آن در چه موردی است؟ نه تنها ساخت این فیلم تایید شده بلکه یک فیلم اسپین آف دیگر از آن با بازی یک شخصیت اصلی زن نیز در مسیر ساخت قرار دارد. زمانی که Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl منتشر شد، موفقیت قابل توجه آن قابل انتظار نبود. پیش از سال ۲۰۰۳، فیلم هایی که در مورد دزدان دریایی ساخته می شد همواره گاندیدهای خوبی برای شکست در باکس آفیس بودند اما فرانچایز دزدان دریایی کاراییب همچنان موفق بوده و علاوه بر محبوب بودن در سراسر جهان و موفقیت در باکس آفیس، یک نامزدی اسکار برای جانی دپ به خاطر بازی در نقش جک اسپارو را نیز در پی داشته است.

نوشته هر آنچه که در مورد بازیگران و داستان فیلم Pirates of the Caribbean 6 می دانیم اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.