۱۰ فیلم ترسناکی که در آن ها تمام شخصیت های دوست داشتنی می میرند [قسمت دوم]

ژانر وحشت دارای کلیشه هایی است که معمولاً در اکثر فیلم های این ژانر دنبال و رعایت می شود؛ کلیشه هایی مانند خانه جن زده، کلبه ای در دل جنگل، سوار شدن به ماشین غریبه یا خراب شدن ماشین در یک منطقه متروکه. در این میان یکی از کلیشه های فیلم های ترسناک این است که یک شخصیت قهرمان در انتهای داستان موفق به کشتن شخصیت شرور می شود و زنده می ماند. با این وجود همه فیلم های ترسناک چنین رویه ای را دنبال نمی کنند. هر چند سال یک بار یک فیلم ترسناک منتشر می شود که تمام انتظارات شما را نادیده گرفته و تصمیم می گیرد به جای رها کردن یک شخصیت قهرمان در انتهای داستان، همه شخصیت های مثبت را به کام مرگ بفرستد. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با ۱۰ فیلم ترسناکی آشنا کنیم که همه شخصیت های محبوب را در پایان داستان حذف می کنند.

نوشته ۱۰ فیلم ترسناکی که در آن ها تمام شخصیت های دوست داشتنی می میرند [قسمت دوم] اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.