مصاحبه با آل پاچینو در مورد شاهکار جدیدش American Traitor و بسیاری چیزهای دیگر

کمتر بازیگری در تاریخ سینما توانسته به جایگاه و محبوبیت بین المللی آل پاچینو دست یابد. کارهای او بر نسل های متفاوتی از سینماروها تاثیرگذار بوده است، با فیلم هایی مانند The Godfather, Serpico, Scarface و البته هنرنمایی های بیشمار دیگری که جایگاه کنونی سینما را به چالش کشیده و محمل فیلم را به قلمرو کشف نشده ای از سینما برد. کمتر کسی است که در نبوغ آل پاچینو به عنوان یکی از بهترین بازیگران تمام دوران شک و شبهه ای داشته باشد، کسی که می گوید: «با چیزی که دارم سعی می کنم بهترین کارم را انجام بدهم».

نوشته مصاحبه با آل پاچینو در مورد شاهکار جدیدش American Traitor و بسیاری چیزهای دیگر اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.