معرفی فیلم The Killing Of Two Lovers ؛ درامی جذاب و پرتنش از فروپاشی یک ازدواج

فیلم The Killing of Two Lovers به کارگردانی و نویسندگی رابرت ماکویان یک فیلم غیرمنتظره به معنای مثبت آن است. فیلم با سکانسی آغاز می شود که نفس انسان را در سینه حبس می کند، در حالی که شخصیت اول فیلم در آستانه انجام دادن کاری است که ممکن است از انجام آن به شدت پشیمان شود. اگر چه وی این کار را در نهایت انجام نمی دهد، اما این سکانس حال و هوای ادامه فیلم را تعیین می کند. فیلم The Killing of Two Lovers در مورد از هم پاشیدن یک ازدواج است، اتفاقی که بسیار پرتنش، عمیقاً تکان دهنده و پر از تعلیق، آن هم به شیوه ای ناخوشایند و غیرمنتظره است.

نوشته معرفی فیلم The Killing Of Two Lovers ؛ درامی جذاب و پرتنش از فروپاشی یک ازدواج اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.