یک مسابقه تلویزیونی برنده خود را به فضا می فرستد

شبکه تلویزیونی آمریکایی دیسکاوری (Discovery Channel) که مختص پخش برنامه های علمی است در تدارک یک مجموعه مسابقه ی ریالیتی شوی جدید است به نام «کی دوست داره فضانورد بشه» (Who Wants To Be An Astronaut) که قصد دارد مردم عادی را به فضا بفرستد.

نوشته یک مسابقه تلویزیونی برنده خود را به فضا می فرستد اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.