اعترافات جدید پدر و مادر قاتل بابک خرمدین ؛ «خدا را شکر پسرمان را کشتیم!»

انتشار خبر قتل فجیع بابک خرمدین ، کارگردان سینما توسط پدر و مادرش روز گذشته شوک بزرگی به جامعه وارد کرد و همه را در بهت و حیرت فرو برد. حالا اطلاعات جدیدی از این حادثه هولناک منتشر شده است.

نوشته اعترافات جدید پدر و مادر قاتل بابک خرمدین ؛ «خدا را شکر پسرمان را کشتیم!» اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.