۴ کوهستان؛ کدام بازیگر بهترین گرگور کلیگین در سریال Game of Thrones بود؟

در ۱۷ آوریل ۲۰۱۱ یک سریال درام جدید از شبکه HBO در مورد خانواده هایی در حال نزاع، زامبی های یخی و اژدهایان ساخته شده با جلوه های کامپیوتری شروع به پخش کرد و چه خوشتان آمده باشد و چه برعکس آن، نمی توانید تاثیری که سریال Game of Thrones بر نه تنها تلویزیون و فرهنگ عامه بلکه بر جهان در کلیت آن داشت را نفی کنید. ماجراجویی های مسیر داستان افسانه ای این سریال بسیار وحشی، عجیب و جداب بود و اکنون در آستانه ۱۰ سالگی شروع به یاد ماندنی ترین سریال تاریخ تلویزیون باز می خواهیم از جنبه دیگری به این سریال بپردازیم.

نوشته ۴ کوهستان؛ کدام بازیگر بهترین گرگور کلیگین در سریال Game of Thrones بود؟ اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.