زمان و چگونگی مرگ تمام شخصیت های اصلی سریال The Walking Dead

سریال The Walking Dead بیش از هر سریال دیگری شخصیت های خود را قلع و قمع کرده است و در ادامه این مطلب می خواهیم به چگونگی کشته شدن شخصیت های اصلی این سریال بپردازیم. سریال Game of Thrones یکی از معدود سریال های دیگری است که در زمینه کشتن شخصیت های اصلی با کوچکترین درنگی، می تواند با The Walking Dead رقابت کند. اما از آنجایی که انتشار این سریال به پایان رسیده، The Walking Dead فرصت زمانی بسیاری دارد تا بتواند جایگاه خود را در قله کشتن شخصیت های اصلی تثبیت کند. در طی ۱۰ فصل این سریال …

نوشته زمان و چگونگی مرگ تمام شخصیت های اصلی سریال The Walking Dead اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.