بازیگرانی که برای اضافه کردن وزن خود به روش های عجیبی متوسل شدند

کار بازیگران در پشت صحنه ی فیلم ها می تواند مملوء از اتفاقات غیر منتظره باشد. گرچه این روزها از جلوه های ویژه ی کامپیوتری در فیلم ها به وفور استفاده می شود اما هیچ چیزی جای یک تغییر قیافه ی واقعی را نمی گیرد. بازیگران محبوب ما برای باورپذیرتر ساختن هر چه بیشتر نقش خود گاهی به اجبار درگیر چالش های بسیار دشواری می شوند. در ادامه از بازیگرانی خواهیم گفت که برای نقش خود وزن اضافه کردند و برای این کار دست به روش های عجیبی زدند. ۱- جرد لتو در «فصل ۲۷» جرد لتو برای بازی در …

نوشته بازیگرانی که برای اضافه کردن وزن خود به روش های عجیبی متوسل شدند اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.