۱۱ باری که ملکه انگلیس پروتکل سلطنتی را زیر پا گذاشت

بر کسی پوشیده نیست که خاندان سلطنتی بریتانیا فهرست بلند بالایی از پروتکل های سختگیرانه دارد، اما هیچ کس به خوبی خود ملکه نمی تواند آن ها را زیرپا بگذارد. این تخطی از پروتکل ها چه کار ساده ای همچون دادن چند امضا باشد و چه تغییر قوانینی که یک قرنی از عمرشان می گذارد، ملکه انگلیس مانند همه ی ما یک انسان است و دوست دارد هر از گاهی مختصر نافرمانی هایی داشته باشد. در ادامه درباره ی تعدادی از این موارد صحبت خواهیم کرد.

نوشته ۱۱ باری که ملکه انگلیس پروتکل سلطنتی را زیر پا گذاشت اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.