تمایل یک هالیوودی دیگر برای ورود به سیاست؛ متیو مک کانهی سیاستمدار می شود؟

متیو مک کانهی در مصاحبه ی جدیدی از تمایل خود برای ورود به عرصه ی سیاست پرده برداشت. او تمایلش به شرکت در انتخابات برای فرمانداری ایالت تگزاس را تأیید کرد.

نوشته تمایل یک هالیوودی دیگر برای ورود به سیاست؛ متیو مک کانهی سیاستمدار می شود؟ اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.