۱۰ فیلم فلسفی برتر تاریخ سینما؛ شاهکارهایی که تصور شما از زندگی را زیر و رو می کنند

بهترین انواع فیلم ها معمولاً فیلم هایی هستند که ما را حیرت زده و در فکر فرو می برند به طوری که ساعاتی پس از پایان فیلم در شرایط همیشگی خود نیستیم. فیلم های تامل برانگیز معمولاً فیلم های فلسفی نام می گیرند زیرا سوالاتی بنیادین و بزرگ را مطرح می کنند که همه تصورات پیشین ما از زندگی که ذره ای در موردشان تردید نداشتیم را زیر و رو می کنند. اینچنین فیلم هایی معمولاً در مورد شخصیت هایی هستند که در نوعی بحران وجودی و زیستی به سر می برند، یا شخصیت هایی که یک زندگی خاص یا …

نوشته ۱۰ فیلم فلسفی برتر تاریخ سینما؛ شاهکارهایی که تصور شما از زندگی را زیر و رو می کنند اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.