ازدواج مجدد همسر سابق مدیرعامل آمازون با یک دبیر شیمی

مکنزی اسکات ، بانوی خیّر و یکی از ثروتمندترین افراد حال حاضر دنیا، پس از جدایی اش از جف بزوس ، مدیر عامل شرکت آمازون در سال ۲۰۱۹ بار دیگر ازدواج کرده است.

نوشته ازدواج مجدد همسر سابق مدیرعامل آمازون با یک دبیر شیمی اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.