۱۰ فیلم زندگینامه ای در مورد زنان برجسته تاریخ که تماشای آن ها بر هر زنی واجب است

در شرایطی که روز جهان زن را پیش رو داریم، یکی از بهترین روش ها برای جشن گرفتن این روز جهانی، تعمق در مورد داستان های الهام بخش زنانی است که تاثیرات پایداری بر جهان داشتند. چه در نقش وکلا، روزنامه نگاران و چه در لباس هنرمندان و پزشکان، زنان همواره پیشگام جریان های مهم و تاثیرگذاری بوده اند که راه را برای زنان امروزی باز کرده اند. از روث بادر گینبزبرگ تا هریت تابمن، زنانی هستند که بنیانگذار زندگی امروزی زنان بوده اند. تلاش ها و دستاوردهای این زنان و زنان دیگر در سراسر جهان می تواند به دختران …

نوشته ۱۰ فیلم زندگینامه ای در مورد زنان برجسته تاریخ که تماشای آن ها بر هر زنی واجب است اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.