ترسناک ترین فیلم تاریخ به انتخاب دانشمندان!

دانشمندان طی یک تحقیق علمی جدید، تلاش‌هایی برای شناختن ترسناک…

نوشته ترسناک ترین فیلم تاریخ به انتخاب دانشمندان! اولین بار در وارونه پدیدار شد.