خداحافظی شهاب حسینی از اینستاگرام در واکنش به انتقادات اخیر

شهاب حسینی در پستی اینستاگرامی به شکل ضمنی به انتقادات اخیر درباره واکسن زدن در آمریکا پاسخ و از خداحافظی خود از این شبکه اجتماعی خبر داد. او دقایقی پس از انتشار این پست، صفحه ی خود را از اینستاگرام حذف کرد.

نوشته خداحافظی شهاب حسینی از اینستاگرام در واکنش به انتقادات اخیر اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.