واکنش بازیگران به پیشنهاد اولویت دادن به هنرمندان در واکسیناسیون کرونا

در پی انتشار نامه ی درخواست روابط عمومی سازمان نظام پزشکی از وزارت بهداشت در خصوص اولویت دادن به هنرمندان در دریافت واکسن کرونا ، شماری از بازیگران ایرانی به این موضوع واکنش نشان دادند.

نوشته واکنش بازیگران به پیشنهاد اولویت دادن به هنرمندان در واکسیناسیون کرونا اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.