توضیحات شهاب حسینی در مورد ماجرای واقعی واکسن کرونا زدنش در آمریکا

در حالی که انتشار تصاویر و ویدیو مربوط به واکسن کرونا زدن شهاب حسینی در آمریکا در روزهای اخیر بسیار خبرساز شده، علی پاکزاد (خبرنگار) ماجرا را بعد از صحبت با شهاب حسینی به اطلاع ایسنا رسانده است. در این مطلب به نقل از پاکزاد در مورد ماجرای واکسن زدن شهاب حسینی در آمریکا آمده است: «این روزها ماجرای ماسک زدن و واکسن زدن شهاب حسینی در آن سوی دنیا، موضوعی شد برای اینکه برخی به آن بپردازند و ساده از کنارش عبور نکنند. هر چند آنقدر در جامعه موضوعات مهم وجود دارد که پرداختن به این حاشیه ها حوصله …

نوشته توضیحات شهاب حسینی در مورد ماجرای واقعی واکسن کرونا زدنش در آمریکا اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.