چرا از مرگ سلبریتی ها غمگین می شویم؟

غمگین شدن از مرگ سلبریتی ها انگار که آن ها را شناخته یا از نزدیکان ما بوده اند شاید کمی عجیب به نظر برسد. اگر چه سلبریتی ها افراد غریبه ای برای بسیاری از ما هستند اما هنگام مرگشان انگار که یکی از نزدیکانمان را از دست داده ایم، یا حتی یکی از دوستان نزدیکمان. در این گونه موارد هیچ چیزی از رابطه خود با آن سلبریتی در اختیار نداریم که به آن متوسل شویم، نه خاطره ای از بودن در کنار هم، نه تکه ای از لباس های کهنه آنها، نه کارت پستالی که برایمان فرستاده اند و نه پیام هایی ذخیره شده در تلفن همراه.

نوشته چرا از مرگ سلبریتی ها غمگین می شویم؟ اولین بار در وارونه پدیدار شد.