چرا کیت میدلتون هرگز در ملأعام کت خود را درنمی آورد؟

کیت میدلتون را می توان تبلیغی برای لباس هایی که به تن می کند هم دانست. از لباس های شب مجلل گرفته تا کتانی های راحت، هر چیزی که او به تن کند فروش رفتن آن در عرض تنها چند دقیقه تضمین شده است. اما این مسأله او را از مقرراتی که همه ی اعضای خاندان سلطنتی بریتانیا در مورد پوشش خود ملزم به رعایت آن ها هستند مستثنی نمی کند، مقرراتی که برخی از آن ها کمی از مد افتاده به نظر می رسند.

نوشته چرا کیت میدلتون هرگز در ملأعام کت خود را درنمی آورد؟ اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.