۱۰ فیلم غیرانگلیسی زبان جذابی که باکس آفیس ایالات متحده را به تسخیر خود درآوردند

علیرغم این واقعیت که فیلم های بسیار خوب و باکیفیتی در سراسر جهان ساخته می شوند، این فیلم ها کار بسیار سختی برای جلب توجه مخاطبان انگلیسی زبان داشته و این دسته از مخاطبان به ندرت به سراغ تماشای فیلم هایی می روند که زبانی غیر از انگلیسی دارند. در واقع اکثر سینماروها دوست ندارند دیالوگ های شخصیت های فیلم را به صورت زیرنویس خوانده و این موضوع آن ها را از تماشای فیلم باز می دارد. اما این موضوع باعث شده که بسیاری از تماشای تعدادی از شاهکارهای تاریخ سینما محروم شوند. با این وجود برخی فیلم های غیرانگلیسی …

نوشته ۱۰ فیلم غیرانگلیسی زبان جذابی که باکس آفیس ایالات متحده را به تسخیر خود درآوردند اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.