۱۰ بازیگر طمع کار و زیاده خواهی که به خاطر دستمزد بالاتر نقش های مهم را از دست دادند

قراردادهای هالیوودی می توانند به دعوایی باورنکردنی و بیرحمانه تبدیل شوند. بازیگران و مدیر برنامه های آنان برای بدست آوردن آخرین دلار از قیمت پیشنهادی خود تلاش می کنند، در حالی که استودیوها همان طور که انتظار می رود برای کاهش دادن هزینه ها تا سر حد ممکن چانه می زنن. وقتی پای پرداخت دستمزد ستاره های بزرگ به خاطر قدرت ستارگی شان به میان می آید، استودیوها باید انتظار ریخت و پاش میلیون ها دلار برای گرفتن پاسخ بله از ستاره مورد نظر خود برای بازی در فیلمشان را داشته باشند، صرفنظر از اینکه بعد از انتشار فیلم عملکرد …

نوشته ۱۰ بازیگر طمع کار و زیاده خواهی که به خاطر دستمزد بالاتر نقش های مهم را از دست دادند اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.