اینستاگردی: لگ مشکی «لیلا»، تیپ مشکی «مهناز» و توصیه «جادوگر»

گزارش امروز اینستاگردی مروری دارد بر شماری از پست های سلبریتی های سینما و تلویزیون و دنیای ورزش درباره مسائل مختلف ایران امروز. سوگ مهرداد میناوند و علی انصاریان هم‌چنان بخشی از پست‌های سلبریتی‌ها را به خود اختصاص داده است.

نوشته اینستاگردی: لگ مشکی «لیلا»، تیپ مشکی «مهناز» و توصیه «جادوگر» اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.