علی انصاریان مهمان این هفته برنامه همرفیق شهاب حسینی

برنامه ی این هفته ی همرفیق با حضور زنده یاد علی انصاریان پخش خواهد شد.

برنامه اینترنتی گفتگو محور همرفیق با مجری گری شهاب حسینی پنجشنبه ی هر هفته با حضور یک چهره سرشناس و بهترین رفیق او در شبکه نمایش خانگی پخش می‌ شود. در این برنامه یک چهره ی سرشناس مهمان اصلی شهاب حسینی است و در بخش دوم، چهره‌ ای دیگر به انتخاب مهمان روی صحنه می‌ آید و همرفیق با حضور و گفتگوی این دو با حسینی ادامه پیدا می کند.

نوشته علی انصاریان مهمان این هفته برنامه همرفیق شهاب حسینی اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.