داستان و بازیگران فیلم «شب اول هجده سالگی»

فیلم شب اول هجده سالگی به کارگردانی حامد تهرانی، فیلم دراماتیک شب اول هجده سالگی داستان یک زن است که مشابهش را میان جامعه خودمان زیاد دیده ایم.

نوشته داستان و بازیگران فیلم «شب اول هجده سالگی» اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.