گشتی در خانه جدید دونالد ترامپ پس از ترک کاخ سفید

در چهار سال گذشته از اقامتگاه خصوصی مارالاگوی دونالد ترامپ در شهر پالم بیچ فلوریدا اغلب به عنوان «کاخ سفید زمستانی» یاد می شد.

نوشته گشتی در خانه جدید دونالد ترامپ پس از ترک کاخ سفید اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.