درباره فیلم «ابلق» نرگس آبیار در جشنواره فیلم فجر

فیلم ابلق جدید ترین محصول سینمایی نرگس آبیار است که به عنوان یکی از فیلم های نامزد راهیابی به بخش سودای سیمرغ سی و نهمین جشنواره فیلم فجر که قرار است ۱۲ تا ۲۲ بهمن برگزار شود، مطرح شده است. در صورتی که فیلم ابلق نرگس آبیار بتواند به فهرست فیلم های سودای سیمرغ سی و نهمین جشنواره فیلم فجر راه یابد، از این فیلم به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی سیمرغ بلورین در بخش های مختلف بازیگری و غیر بازیگری یاد کرده اند. نرگس آبیار در جشنواره های قبلی، سیمرغ های بسیاری بدست آورد و به عنوان داور نیز …

نوشته درباره فیلم «ابلق» نرگس آبیار در جشنواره فیلم فجر اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.